Úvod

Jsme občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1992 za účelem zajištění managementu nejohroženějších chráněných území a biotopů na území bývalého okresu Jičín a v Českém ráji. Motivem byla devastace přírodní památky Křižánky, jedné z posledních lokalit orchideje prstnatce Fuchsova na jičínském okrese.

Tak jak se měnili naši členové, zabývali jsme se v průběhu let nejrůznějšími tématy. U některých zůstáváme dál, některá jsou minulostí. Hlavním motivem našeho konání však zůstává ochrana přírody a krajiny v okolí města Jičína.

Naší ideou je znovunalezení úcty a lásky k přírodě i k sobě samému - lidské bytosti.

Jsme členem Českého svazu ochránců přírody .

 

 

© Vendula Zíková 2013