Péče o památné stromy

Kaštanová alej v Lískovicích

Lískovice byly kdysi samostatným statkem. V pol.14.st.se připomíná Zvěst z Lískovic. Další majitelé známe jen některé, po r. 1499 Annu z Hustířan, později Vaňka Kordule ze Sloupna, Zdislava z Dobřenic, Jana Klusáka z Kostelce. R.1563 koupila Lískovice Sabina Zilvárova z Vřesovic a připojila je ke zboží smidarskému. V letech 1604 - 1610 byla majitelkou Beatrix Lobkovská ze Silberšteina, po ní dědil Jan Zilvár z Pilinkova a na Zruči, jemuž byly po Bílé hoře statky konfiskovány, r.1622 je koupila Magdalena Trčková, r.1629 Albrecht z Valdštejna. Roku 1648 koupil Smidary Rudolf Colloredo-Walsee. Tento rod je vlastnil až do r. 1834, kdy je koupil Martin Wagner. V r.1884 byl oddělen lesní statek Lískovice a vlastníkem se stal Karel Wagner. Koncem držby patřil statek Amalii Wagnerové a Kristině Horákové. V r.1948 byly lesy připojeny k ŘSL Hořice. Po r.1990 byly vráceny původním majitelům.

Archivních materiálů se zachovalo jen velmi málo a v žádných nebyla nalezena zmínka o kaštanové aleji ani o druhu jírovec maďal (Aesculus hippocastanum). Věk nejstarších stromů lze odhadovat na 200 - 300.

Původ aleje je možné datovat do doby vlastnictví Albrechta z Valdštejna, jehož architekti realizovali výsadby čtyřřadých alejí. Druhou možností je založení kaštanové aleje v minulém století v souvislosti s oddělením majetku od Smidar.

V r.1938 při příležitosti 20letého výročí vzniku Československa byla alej prodloužena v dolní části návsi (ústní podání pamětníků). Pod stromem č. 133 je údajně zakopána láhev s touto informací. Sadba pocházela z lískovické hájovny.

Díky dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí se nám v letech 2001 - 2002 podařilo lískovickou kaštanovou alej zrekonstruovat. Celkem bylo zdravotním a bezpečnostním řezem ošetřeno 130 stromů, 4 stromy se musely pokácet, vysázeno bylo 11 stromů. Každý rok se alej ošetřuje proti klíněnce jírovcové

© Vendula Zíková 2013