Záchranný odchov sovy pálené

V Záchranné stanici pro handicapované živočichy v  Libštátě žije jeden trvale handicapovaný pár druhu sova pálená, který každoročně odchová cca 6 mláďat. Odchov mláďat probíhá přirozeným způsobem – rodiče vysedí i dokrmí mláďata samy. Ve věku cca 2 měsíce jsou mláďata oddělena od rodičů a  vypouštěna ve speciálním zařízením umístěném na území CHKO Český ráj. Zde jsou mláďata ještě po dobu 3 týdnů přikrmována živou, pro ně přirozenou,  potravou. Odchov rodičovským párem i přikrmování vhodnou potravou zajišťuje, že mladé sovy nejsou zvyklé na člověka a jsou schopné se o sebe sami postarat. Místo vypouštění je zvoleno tak, aby nebyly rušeny civilizací (nadměrným provozem) a aby nalezli vhodné podmínky pro život ve volné přírodě a dostatek přirozené potravy. Odborně se vypouštění chráněných živočichů v místě jejich přirozeného výskytu nezývá reintrodukce a jejím cílem je posílení populací tak, aby nemohlo dojít k jejímu zániku, tedy k úplnému vymizení druhu v dané lokalitě.

© Vendula Zíková 2013