Jak nám můžete pomoci

Sbírka "Zvířevnouzi": V rámci kampaně Českého svazu ochránců přírody můžete naši sta nici podpořit zasláním DMS ve formě „DMS ZVIREVNOUZI 30 LIBSTAT“

nebo "DMS ZVIREVNOUZI 60 LIBSTAT"

nebo "DMA ZVIREVNOUZI 90 LIBSTAT"

na číslo 87777 (cena 1 SMS je 30,- nebo 60,- nebo 90,- Kč).

Podporovat prostřednictvím DMS nás můžete i trvale, pokud zašlete DMA ve tvaru "DMS ZVIREVNOUZI 30 (nebo 60, nebo 90) TRV Libstat. Tvalý příkaz můžete zrušit SMS "STOP ZVIREVNOUZI"

Větší částkou na účet 33553322/0800 var. symbol 4506.

Finanční dar: V případě, že chcete přispět na stanici větší finanční částkou, ozvěte se nám, prosím, na naši e-mailovou adresu. Uveďte své jméno, adresu a částku, kterou nám chcete darovat. Obratem Vám zašleme darovací smlouvu a informace o způsobu předání finančního daru.

Adopce zvířete: Mnoho jedinců nemůže být z důvodu trvalého handicapu vráceno zpět do volné přírody. Pokud to jejich zdravotní stav dovolí, snažíme se je nechat dožít v adekvátních podmínkách v naší stanici. Tato zvířata můžete finančně podpořit částkou, která zajistí jejich péčí na 1 rok a tím se stát adoptivním rodičem konkrétního jedince. Od nás získáte darovací smlouvu a adopční list na Vaše jméno či jméno osoby, kterou chcete tímto netradičním způsobem obdarovat.

Částky určené na 1 rok péče o zvíře se liší dle druhu:

liška obecná – 3000,- Kč

srnec obecný – 2000,- Kč

poštolka obecná-  1100,- Kč

puštík obecný-  1100,- Kč

včelojed  lesní 1100,- Kč

výr velký - 1500,- Kč

čáp bílý -  1500,- Kč

volavka popelavá - 1500,- Kč

želva nádherná - 500,- Kč

sojka obecná - 500,- Kč

pěnkava obecná - 300,- Kč

zvonek zelený - 300,- Kč

 

Chcete se stát adopčním rodičem některého z trvalých handicapů žijících ve stanici? Ozvěte se na náš e-mail.

© Vendula Zíková 2013