Enviromentální výchova

Ekocentrum Věžák

V letech 2006 – 2008 jsme se podíleli na provozu ekocentra Věžák, které  leží u stejnojmenného rybníku v Podtroseckých údolích v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj u obce Krčkovice. V těchto letech zde proběhla řada akcí pro veřejnost, z nichž  Dny Země a Svatý Václav na Věžáku patřili k těm pravidelně se opakujícím.

Naše proběhlé výstavy

  • 2000, květen – červen: Orchideje okresu Jičín a Českého ráje, Okresní muzeum a galerie v Jičíně
  • 2001, květen – srpen: Orchideje okresu Jičín a Českého ráje, středisko EVVO u rybníka Věžák
  • 2002, květen – září: Ptáci Českého ráje, Informační středisko Správy CHKO u rybníka Věžák
  • 2003, květen – září: Breberky Českého ráje, středisko EVVO u rybníka Věžák
  • 2003, září – říjen: Ptáci Českého ráje, Regionální muzeum a galerie v Jičíně
  • 2008, květen: Živá zahrada: Regionální muzeum a galerie v Jičíně

 

Projekt KAPKA 21

Od ledna 2006 jsme se zapojili do nového projektu KAPKA 21 – Královehradecký a Pardubický kraj – Agenda 21. Úkolem projektu je vznik sítě enviromentálních informačních a poradenských center. V rámci projektu bylo vytvořeno v Jičíně informační a poradenské centrum v prostorách IV. ZŠ jehož úkolem jsou osvětové akce pro širokou veřejnost i vzdělávací programy pro nejrůznější cílové skupiny obyvatel.

V prvním pololetí roku 2006 byla uskutečněna řada akcí z nichž zde některé na ukázku uvádíme.

Zvíře v nouzi: V únoru proběhla v Jičínské městské knihovně v Galerii radosti  výstava o osudech zvířat ve stanici pro handicapované živočichy v Libštátě a o možnosti jim pomoci.

Putování po pozoruhodných stromech města Jičína: 30. dubna se konala vycházka ulicemi města s odborným výkladem dendrologa Ing. Daniela Bílka zaměřená na vzácné dřeviny a jejich nároky a využití.

Svatojánská noc - setkání s bylinkam: Dne 23.června se uskutečnila akce zaměřená na seznámení veřejnosti s léčivými rostlinami.

Vzdělávací akce: Současně se podařilo za pomoci odborných lektorů uskutečnit několik vzdělávacích akcí ve formě odborných přednášek. Témata přednášek byly např. o stromech Mariánské zahrady z historického pohledu, o historii a současnosti alejí, o využití planých rostlin pro zahradnickou praxi, či o  stromech a keřích pro zahrady a parky.

 

Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR.

Od srpna roku 2006 jsme se zapojili do nového projektu ČSOP, který je spolufinancován evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem je vytvořit v rámci České republiky síť infocenter zajišťujících informační a poradenské služby pro návštěvníky a obyvatele chráněných krajinných oblastí.

 

Zelené úřadování a udržitelná spotřeba a výroba

V letech 2007 –2008 jsme zabývali i tématy zeleného úřadování a udržitelné spotřeby a výroby. Uskutečnili jsme řadu seminářů, workshopů a konferencí pro Městský úřad v Jičíně, Krajský úřad Královehradeckého kraje i řadu firem. Spolupracovali jsme s těmito organizacemi, z jejichž stránek se dozvíte o daných tématech více: společností ENVIROS, s.r.o., Českou informační agenturou pro životní prostředí, CENIA a Ministerstvem pro životní prostředí.

© Vendula Zíková 2013