Historie stanice

19.12.2021

V roce 2021 ukončila ZS svoji činnost. Důvodem byl důchodový věk vedoucího stanice a zároveň existence stanice na soukromých pozemcích, což znemožnilo převzetí pracovních povinností další osobou.

 

 

Záchranná stanice pro handicapované živočichy z volné přírody v Libštátě patří k nejstarším v České republice. Vznikla počátkem 80. letech a dlouhou dobu pracovala pod Správou NPP Boskovské jeskyně. V roce 1999 se stala součástí Národní sítě stanic ČR a jejím provozovatelem se stala Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Animals. Dlouhodobé problémy v této základní organizaci donutili vedoucího stanice v roce 2004 přejít pod ZO ČSOP Křižánky-Jičín, která je provozovatelem stanice dodnes.

SHŽ Libštát zajišťuje péči o živočichy ze dvou krajů: ze severovýchodní části Libereckého kraje a, na území Královehradeckého kraje, ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností Hořice a Nová Paka. Na území Jičínska dále vypomáhá Záchranné stanici Pátek u Poděbrad s oblastí severně od Jičína (Železnicko, Libuňsko). Jak napovídá název, stanice se nachází v obci Libštát 8 km od Lomnice nad Popelkou a to na ploše cca 3500 m², na soukromém pozemku vedoucího stanice pana Františka Včeláka. Její zázemí tvoří 12 komorových voliér, 1 voliéra rozletová, 3 ohrady pro spárkatou zvěř, jezírko pro vodní ptactvo, vytápěné prostory pro zimování ježků, čápů a pro chov krmných zvířat. Speciální prostory určené na zimování čápů má tato stanice jako jediná v ČR. Počtem přijatých zvířat se stanice v Libštátě řadí k těm menším: ročně je přijato a ošetřeno asi 200 živočichů, přibližně polovina těchto zvířat se vrátí zpět do volné přírody.  Jako v ostatních stanicích i zde je nejčastěji přijímaným druhem ježek západní, z ptáků pak poštolka obecná. Nejčastějšími úrazy jsou střet s motorovým vozidlem či náraz na překážku. Velký počet pacientů tvoří mláďata, bohužel většinou odchycená a do stanice předávaná zcela zbytečně. Nejexotičtějším chovancem SHŽ v Libštátě byl v roce 2007 mořský pták terej bílý, v roce 2009 asijská vodní želva hlavec plochý. Ta už bohužel spadá do kategorie domácích mazlíčků, kteří do kompetence naší stanice nepatří, ale přesto jsme ojediněle nuceni jejich nález ve volné přírodě řešit.

V letech 2006 – 2008 proběhl ve stanici neplánovaný odchov čápa bílého. Handicapovaný, letu neschopný pár čápů, odchoval celkem 11 mláďat, která sama v srpnu opustila pozemky stanice.

Častou aktivitou pana Včeláka jsou záchranné transfery ohrožených živočichů, tedy jejich přenos z ohrožené či nevhodné lokality na lokalitu novou. V posledních letech to byl např. transfer raka kamenáče, mihule říční nebo užovky obojkové.

Nedílnou součástí činnosti stanice je ekologická výchova. Před několika lety byla vytvořena putovní výstava o stanici, která bývá k vidění při nejrůznějších akcích obcí Libereckého i Královehradeckého kraje. SHŽ Libštát navštíví každoročně přibližně 200 dětí základních škol v rámci výuky přírodopisu, ekologie či prvouky; v podzimních měsících se koná „Den otevřených dveří“, který umožní prohlídku stanice dospělých zájemcům. I z tohoto hlediska je velkým pozitivem stanice její umístění v klidném přírodním prostředí mimo zástavbu obce. Okolí i krásná zahrada jsou místem výskytu mnoha běžných i vzácných živočišných druhů (čolek obecný, ledňáček říční,...).

© Vendula Zíková 2013