Územní plánování

Územní plánování je procesem, který vymezuje funkční využití a uspořádání ploch v území včetně stanovení podmínek pro výstavbu. Cílem územního plánování je sladit potřeby člověka, civilizační a přírodní hodnoty daného území a to především s ohledem na životní prostředí.

V současné době - září 2010 - je návrh nového Územního Plánu (ÚP) města Jičín je těsně před schválením. Proč se tak závažná věc, která změní tvář města Jičín na několik let dopředu, připravuje v tichosti, bez informování veřejnosti?

Vzhledem k nedostatečné informovanosti v této věci jsme se rozhodli zřídit internetovou prezentaci na adrese www.upjicin.cz, kde obyvatele města Jičín naleznou oficiální dokumenty k návrhu nového územního plánu, dozví se jaké jsou nejzávažnější změny - sporná místa a také co mohou udělat v případě, že s něčím nesouhlasí.

© Vendula Zíková 2013