Publikace

Ptáci Českého ráje

Zdeněk Mrkáček, ZO ČSOP Křižánky, 2000, 136 stran, barevné fotografie. Publikace je především zprávou o výskytu ptáků v Českém ráji z pohledu konce druhého tisíciletí včetně nástinu jeho proměn v průběhu přibližně jednoho století; kniha není klasickou odbornou publikací, je určena všem věkovým skupinám, ornitologům a zoologům vůbec, ale také všem dalším, kteří mají zájem a starost o naší přírodu a její budoucnost.


Údolí Plakánek - pohlednice

ZO Křižánky ve spolupráci s SCHKO Český ráj, 2005, pohlednice A6. Pohlednice s motivem přírodní rezervace Údolí Plakánek

 

Hruboskalsko

Jiří Adamovič, Karel Čermák, Václav Hofreiter, Vladimíra Jakouběová, Eva Lukášová, Radek Mikuláš, Jan Prostředník, Karel Zima a Správa CHKO Český ráj, ZO ČSOP Křižánky a ZO ČSOP Sedmihorky, 2006, 34 stran, černobílé a barevné fotografie a ilustrace, cena 50 Kč.

Průvodce naučnou stezkou Hruboskalsko podává informace o nejznámějším skalním městě Českého ráje. Umožní návštěvníkovi prostřednictvím širokého okruhu informací seznámit se s přírodními a  kulturními hodnotami tohoto území.

 

Dětský průvodce naučnou stezkou Údolí Plakánek

Lukáš Bílek, Petr Kareš, Robert Smolík, ZO ČSOP Křižánky, 2002, 36 stran, černobílé ilustrace a omalovánky, cena 20 Kč.

Průvodce po naučné stezce určený pro děti, text je doprovázený četnými ilustracemi s možností vlastních poznámek a malůvek a omalovánek, průvodce má vlastivědný charakter a umožní dětem prožitkovou a hravou formou získat široké informace o krajině Českého ráje mezi Sobotkou a hradem Kost.

 

Údolí Plakánek - Průvodce naučnou stezkou

Lukáš Bílek, Karel Drábek, Petr Jenč, Karel Samšiňák, Lenka Šoltysová, Daniela Vacková, Petra Zíková, ZO ČSOP Křižánky, 2003, 26 stran, barevné fotografie, cena 30 Kč.

Průvodce po naučné stezce přírodní rezervace Údolí Plakánek, umožní navštěvníkovi získat  široké informace o krajině Českého ráje mezi Sobotkou a hradem Kost.

© Vendula Zíková 2013