Nabízíme

Exkurze:

- Exkurze do stanice pro handicapované živočichy – celoročně, kontakt: 732 228 801

- Exkurze na místo transferu obojživelníků, duben, kontakt: petra.zikova@csopkrizanky.cz

 

Putovní výstavy:

- Živá zahrada – Výstava upozorňuje na výrazné ochuzení prostředí okolo rodinných domků o řadu druhů obratlovců i bezobratlých a informuje veřejnost o možnostech tvorby přírodních zahrad. Výstava je tvořena 25 panely s fotografiemi a psaným textem, instalovanými pod skla o rozměrech 50 x 70 cm. Byla zpracována ve spolupráci s RMAG v Jičíně, díky finanční podpoře Ministerstvem  životního prostředí v rámci projektu Ochrana biodiverzity, v roce 2008.

Možnost zapůjčení výstavy je možno dohodnout na e-mailu:csopkrizanky@seznam.cz

 

Ekoporadenství:

Dotazy z oblasti ekologie a ochrany přírody a krajiny Vám rádi zodpovíme na naší  e-mailové adrese csopkrizanky@seznam.cz.

 

Naučné stezky:

Za dobu své existence ZO ČSOP Křižánky-Jičín realizovala tyto 3 naučné stezky:

Údolí Plakánek: 10,5 km dlouhá stezka s 10 zastaveními Vás provede Přírodní rezervací Údolí Plakánek. Seznámíte se s kaňonovitými údolími říčky Klenice, s jejich zajímavou florou, faunou i geologií. Uvidíte i Hrad Kost a tradiční roubenky ve Vesci, kde se natáčelo mnoho českých filmů a pohádek. Výchozími body jsou parkoviště pod Humprechtem, parkoviště pod Kostí, vlaková zastávka v Libošovicích. Je možné zakoupit dětského i dospěláckého průvodce.

Hruboskalsko (ve spolupráci se ZO ČSOP Sedmihorky): 7,5 km dlouhá stezka s 16 zastaveními Vás provede největším pískovcovým skalním městem CHKO Český ráj. Doporučené výchozí body jsou vlaková zastávka Karlovice-Sedmihorky, kemp Sedmihorky, parkoviště Lázně Sedmihorky, parkoviště pod Valdštejnem. K naučné stezce je možné zakoupit průvodce.

Od vláčku  k vláčku – z Borku pod Troskami do Malechovic: 9,5 km dlouhá stezka s 10 zastaveními Vás provede Přírodní rezervací Podtrosecká údolí. Soustava rybníků na středním toku Žehrovky představuje nejrozsáhlejší mokřady CHKO Český ráj. Stezka začíná i končí na železničních zastávkách, z důvodu možnosti využití železnice jako ekologického dopravního prostředku při cestě do CHKO. Bohužel počet spojů se výrazně zmenšil, proto Vám doporučujeme pečlivě si možné spoje vyhledat.

© Vendula Zíková 2013