Záchranné transfery obojživelníků

Navzdory všeobecně rozšířenému názoru nežijí žáby ani ocasatí obojživelníci (mloci, čolci) u vody celoročně. Naopak se k ni stěhují pouze v době rozmnožování, tedy podle počasí od února do května. Některé druhy, např. ropucha obecná,  jsou schopny překonat i značnou vzdálenost (až 8km), ale nedokáží, bohužel, překonat nástrahy lidské civilizace. Mnoho obojživelníků tak zahyne pod koly automobilů. Naše organizace, stejně jako mnohé další, se proto zabývá jarními záchrannými transfery obojživelníků. Ve vytipovaných místech postavíme na jaře zábrany a pasti a z nich pak žáby a čolky přenášíme přes silnici.  Za dobu věnovanou této činnosti (8 let) jsme přenesli více než 15 000 jedinců v  7 druzích. Největší počty bývají každoročně ropuchy obecné, ale setkáváme se i se skokanem štíhlým, ropuchou zelenou, rosničkou zelenou, či ojediněle se vzácným čolkem velkým. Vzhledem k nutnosti navštěvovat lokalitu 1-2x denně po dobu cca 2 měsíců, je tato činnost finančně i časově náročná. Projekt transferů obojživelníků každoročně podpoří MŽP formou grantu na Ochrana biodiverzity. Vlastní přenášení obojživelníků je práce i odborná: je nutné určit jednotlivé druhy, spočítat jejich počty a sledovat i meteorologické hodnoty každého dne. Přípravné práce (instalace sítí, zakopání pastí) naopak může dělat každý. Pokud se chcete zúčastnit, ozvěte se na petra.zikova@csopkrizanky.cz, Vaše pomoc bude vítána. Na stejnou e-mailou adresu můžete napsat i pokud máte zájem o exkurzi na místo transferů.

© Vendula Zíková 2013